Het Bonaventuracollege maakt deel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, afgekort als SCOL.

SCOL is in 2012 ontstaan uit een fusie van de schoolbesturen SCVO en SKOL. Onder SCOL vallen ook het Visser ’t Hooft Lyceum, de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude en sinds 1 januari 2017 de protestants-christelijke basisscholen in Leiden (voorheen schoolbestuur PCSL).

Het doel van SCOL is behoud van confessioneel onderwijs in de Leidse regio. De scholen hebben hun eigen rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen zij praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk zou moeten doen.

Meer informatie vindt u op de SCOL-website.

Jaarverslag

Via deze link bieden wij u ons jaarverslag over aan. Geen opsomming van droge feiten, maar een verhaal met leerlingen en docenten in de hoofdrol. Een e-book met daarin korte filmpjes, die u naar de tekst leiden. U ervaart al kijkend, lezend en luisterend hoe de basisscholen, het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum in SCOL-verband continu werken aan goed onderwijs met aandacht voor de individuele leerling.

Het college van bestuur:

De heer F.W. Hoekstra MEL, voorzitter
De heer drs. H.H. van Alphen, vice-voorzitter