Het Bonaventuracollege is een omgeving waarin de leerling volwassen wordt, voor zichzelf op leert komen en zijn talenten ontdekt. Onze leerlingen willen we wijzer de wereld in sturen met genoeg vaardigheden en vertrouwen, zodat ze in staat zijn zich aan te passen aan de diverse situaties maar ook in staat zijn zelf initiatieven te ontplooien. Dat doen we door een breed onderwijsaanbod aan te bieden waarbinnen echt wat te kiezen valt.

Het Bonaventuracollege is een school waar leerlingen en personeel met verschillende culturele achtergronden en (geloofs)overtuigingen elkaar ontmoeten. In deze bonte mengeling hechten we veel waarde aan respect en wederzijds vertrouwen. Niet alleen in de school leren we onze leerlingen omgaan met verschillen. Natuurlijk zoeken we ook de wereld buiten de school op, waarbij aandacht voor het andere en de anderen, en dit het leren begrijpen centraal staat. Hierdoor geven we onze leerlingen een zo compleet mogelijk wereldbeeld mee. Het spreekt voor zich dat onze leerlingen een goede basis meekrijgen voor de vervolgopleiding. Naast het verplicht curriculum biedt iedere locatie een eigen, op de doelgroep toegesneden onderwijsprogramma. Kernbegrippen hierbij zijn: onderwijs op maat, aansluiten bij de belevingswereld van de opgroeiende jongvolwassene, met plezier naar school. Hiermee kan iedere leerling met vertrouwen de moderne maatschappij in, naar een hopelijk succesvolle toekomst. Onze leerlingen zijn trots op hun school, hun locatie. Ze komen terug om te vertellen hoe het gaat. Sommigen spelen een rol in de begeleiding van onze huidige leerlingen bij bijvoorbeeld de beroepsoriëntatie of examentrainingen.