Het Bonaventuracollege is een omgeving waarin de leerling volwassen wordt, voor zichzelf op leert komen en zijn talenten ontdekt. Dit is nodig om in het eindexamenjaar een weloverwogen beslissing te nemen over de vervolgopleiding en de toekomst. Onze leerlingen willen we graag wijzer de wereld in sturen. Dat doen we door hen breed te scholen. In ons beleid hanteren we vier kernbegrippen: ontmoet, leer, ontdek en ervaar.

Ontmoet

In de school ontmoeten leerlingen en personeel met verschillende culturele achtergronden en (geloofs)overtuigingen elkaar. In deze bonte mengeling hechten we veel waarde aan respect en wederzijds vertrouwen. Leerlingen zijn trots op de school en houden na het behalen van het diploma vaak contact met elkaar.

Leer

We vinden het belangrijk dat de leerling met ons onderwijs een goede basis meekrijgt voor de vervolgopleiding en daarmee een succesvolle toekomst. Door het verder ontwikkelen van Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen worden andere, nieuwe vakken makkelijker aangeleerd. In het brede aanbod van vakken is ruimte voor sport, cultuur en maatschappij.

Ontdek

Het onderwijs bieden we gevarieerd aan. Hierdoor ontdekt de leerling gedurende de schooltijd zijn talenten en vaardigheden. Themaklassen, gastlessen, projecten en bijzondere lessen dragen hiertoe bij. In het onderwijs maken we naast leer- en werkboeken, ook gebruik van digitale leervormen.

Ervaar

Door het organiseren van feesten, schoolreizen, brugklasmarkten, werkweken en excursies heeft elk schooljaar iets bijzonders in petto. Al deze activiteiten zijn erop gericht dat de leerling de schooltijd ervaart als een prettige tijd waar na het behalen van een waardevol diploma op een positieve manier wordt teruggekeken.