De data voor de Nederlandse schoolvakanties worden geadviseerd door het ministerie van OCW. Een compleet overzicht van alle vakanties voor de komende jaren in de verschillende regio’s, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, vindt u op de website van het het ministerie. Van het advies van het ministerie kan overigens in regionaal overleg worden afgeweken. De vakanties van onze school voor komende schooljaren vindt u hieronder.

Onze vakanties schooljaar 2019-2020

van  tot en met
Zomervakantie 2018-2019 20 juli 2019 1 september 2019
Leidens ontzet 3 oktober 2019
Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 1 maart 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 25 april 2020 5 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 2019-2020 18 juli 2020 30 augustus 2020