De data voor de Nederlandse schoolvakanties worden geadviseerd door het ministerie van OCW. Een compleet overzicht van alle vakanties voor de komende jaren in de verschillende regio’s, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, vindt u op de website van het het ministerie. Van het advies van het ministerie kan overigens in regionaal overleg worden afgeweken. De vakanties van onze school voor komende schooljaren vindt u hieronder.

Onze vakanties schooljaar 2023-2024

Vakantie Datum
Herfstvakantie 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Hemelvaart 9 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 13  juli 2024 t/m 25 augustus 2025