De data voor de Nederlandse schoolvakanties worden geadviseerd door het ministerie van OCW. Een compleet overzicht van alle vakanties voor de komende jaren in de verschillende regio’s, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, vindt u op de website van het het ministerie. Van het advies van het ministerie kan overigens in regionaal overleg worden afgeweken. De vakanties van onze school voor komende schooljaren vindt u hieronder.

Onze vakanties schooljaar 2021-2022

Vakantie Datum
Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022