De data voor de Nederlandse schoolvakanties worden geadviseerd door het ministerie van OCW. Een compleet overzicht van alle vakanties voor de komende jaren in de verschillende regio’s, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, vindt u op de website van het het ministerie. Van het advies van het ministerie kan overigens in regionaal overleg worden afgeweken. De vakanties van onze school voor komende schooljaren vindt u hieronder.

Onze vakanties schooljaar 2022-2023

Vakantie Datum
Herfstvakantie 22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 22 april 2023 t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023