Voor de minima in Leiden
Leiden wil een actieve stad zijn waar iedereen kan meedoen. Ook wanneer je niet veel te besteden hebt, kan je naar de bibliotheek, de sportschool of computerles. De gemeente Leiden betaalt daar namelijk aan mee. Dat geldt ook voor de schoolkosten voor uw kinderen.

Bijdrage schoolkosten
Als u met een laag inkomen de schoolkosten voor één of meer kinderen moet betalen, kan dat best lastig zijn. Daarom kunt u hiervoor een tegemoetkoming in de kosten vragen. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld een schooltas, verplichte gymkleding of de bijdrage die u moet betalen voor een schoolreisje, een excursie of een werkweek.

Waar word ik wijzer?
Uitgebreide informatie over deze regeling vindt u op de website van de gemeente. Bellen of mailen kan ook: 071 516 7474 (maandag t/m donderdag: 09:00 – 16:00 uur) en sleutel@leiden.nl.

Tegemoetkoming door het ministerie
Woont u niet in Leiden, dan biedt uw eigen gemeente mogelijk soortgelijke regelingen. Bovendien is er de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van OCW. Ook die bieden de mogelijkheid van financiële ondersteuning. Meer daarover leest u op de pagina “Tegemoetkoming ouders” op hun website.

Nibud jong
Het Nibud biedt onder het motto “Geen geld, toch meedoen” informatie over meer mogelijkheden voor financiële steun aan wie het niet breed heeft. Ga naar de website “www.grijpjekansen.nl” van het Nibud.