Op deze pagina vindt u informatie die voor alle scholen van het Bonaventuracollege gelden. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, kunt u contact opnemen met de locatie van uw kind.

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen

Programma van Toetsing en Afsluiting

Informatie over de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA) vindt u op de website van de locaties.

Bonaventuracollege Burggravenlaan
Bonaventuracollege Mariënpoelstraat
Beroepscollege Leystede

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van onze leerlingen beschreven. Het leerlingenstatuut geldt voor alle leerlingen van het Bonaventuracollege en Visser ‘t Hooft Lyceum.

Leerlingenstatuut

Medezeggenschap

Medezeggenschap bij SCOL

Regelingen SCOL

Voor het Bonaventuracollege gelden alle regelingen en protocollen van SCOL. Op de website van SCOL vindt u de volgende regelingen:

  • Klachtenregeling
  • Informatievoorziening gescheiden ouders
  • Klokkenluidersregeling
  • Reglement privacy
  • Protocol seksuele intimidatie

Regelingen SCOL